Correos

Inicio / Oposicións / Correos

Preparación Oposicións de Correos

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Cada ano son máis as prazas que se publican para formar parte do Persoal Laboral Fixo de Correos e Telégrafos, polo que na nosa Academia de Oposicións na Coruña creamos un curso especial para a preparación deste tipo de Oposicións.

Non esperes máis para prepararte con Excelentia Formación, onde o noso sistema de calidade permitirache lograr o teu obxectivo dunha maneira sinxela.

Os nosos profesores e orientadores mostraranche os requisitos necesarios para presentarte ás Oposicións de Correos e, ademais, as funcións que desempeñarás no teu posto.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións que desempeña un Persoal Laboral Fixo de Correos e Telégrafos

As funcións dependerán do áreas no que se desenvolva o posto, así podemos diferenciar entre:

 • Área loxística: distribución e entrega, realización de avisos...
 • Área de red e comercialización: tarefas de atención ao cliente
 • Área corporativa e de apoio: tarefas administrativas

Requisitos para presentarte á oposición dun Persoal Laboral Fixo de Correos e Telégrafos

 • Idade: Cumprir a idade legal de contratación prevista para cada posto de traballo.
 • Requisitos contractuais: Cumprir os requisitos contractuais conforme á lexislación vixente en materia de permisos de traballo ou calquera outra que a substitúa.
 • Titulación: Estar en posesión ou en condicións de obter na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes o título de Bacharelato ou Técnico.
 • Habilitación:
  • Non manter na actualidade unha relación laboral fixa en Correos.
  • Non ser separado do servizo nin despedido disciplinariamente, por feitos acaecidos no ámbito das sociedades do Grupo Correos.
  • Non ter un contrato de traballo extinguido con Correos pola non superación do período de proba no desempeño do posto solicitado no proceso.
  • Non ser avaliado negativamente polo desempeño do posto de traballo en Correos solicitado no proceso.
  • Non acharse inhabilitado para o desempeño de funcións públicas por sentenza firme.
  • Non padecer enfermidade ou limitacións físicas ou psíquicas para o normal desempeño das tarefas e funcións a realizar, segundo criterio dos servizos médicos da empresa. Cumprir cos requisitos establecidos legal e convencionalmente para os postos de traballo ofertados na convocatoria.

Consultar información

Formación en liña

Cursos en liña

Ademáis da alternativa de preparalas tuas Oposicións na Coruña a través do noso centro formativo, en Excelentia formación ofrecemos a opción de preparar as Oposicións en liña.

Prazas limitadas

Prazas limitadas

Os Cursos para preparar Oposicións para os Corpos de Seguridade dispoñibles na nosa Academia de Oposicións na Coruña contan con prazas limitadas. Solicita a túa!

Horario Flexible

Flexibilidade horaria

Adaptámonos o máximo posible aos horarios e requisitos de dispoñibilidade que nos expoñan os nosos alumnos, para así lograr unha preparación de Oposicións adaptada.

Bolsas dispoñibles

Dispoñibilidade de bolsas

Na Academia de Oposicións de Excelentia Formación poñemos ao alcance dos nosos estudantes diferentes alternativas en bolsas nos Cursos de preparación de Oposicións.

Queres formar parte do equipo de Correos? Prepara as Oposicións con Excelentia Formación!

Axudámosche a conseguir un posto fixo en Correos. Para iso só tes que poñerte en contacto co equipo da nosa Academia de Oposicións na Coruña e solicitar información sobre o plan de estudo para a preparación de Oposicións para Correos. Ofrecemos a posibilidade tanto de estudar de maneira presencial acudindo ao noso centro como de maneira en liña grazas ás clases e a aula virtual.

Contactar

Prepara Oposicións para o concello en Excelentia Formación, A Coruña.

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.