Tramitación Auxiliar Judicial

Inicio / Oposicións / Estado / Auxiliar Xudicial

Preparación Oposicións Auxilio Xudicial

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Desde Excelentia Formación queremos ofrecerche un sistema de calidade, adaptándonos a ti, para que consigas a túa praza no Corpo de Auxiliar Xudicial ao aprobar as Oposicións. Ofrecemos un plan de estudo personalizado para garantir o teu éxito ao presentarche ás Oposicións.

Antes de nata e para achegarche o posto para o que che vas a formar é importante que coñezas os requisitos esixidos desde o Ministerio de Xustiza para poder optar ao posto e tamén as funcións que desempeñarás na túa día a día unha vez que comeces a traballar.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións que desempeña un tramitador procesal

O Corpo de Auxilio Xudicial desempeña aquelas tarefas que teñan carácter de auxilio á actividade dos órganos xudiciais.

Tamén neste posto realizaranse, por exemplo, a práctica dos actos de comunicación que consistan en notificacións, citacións, emprazamentos e requirimentos, procederá á execución de embargos, lanzamentos e demais actos cuxa natureza o requira, realizará funcións de arquivo de autos e expedientes xudiciais, baixo a supervisión do secretario xudicial, entre outras.

Requisitos para presentarte á oposición de tramitador procesal

 • Nacionalidade: Ter nacionalidade española.
 • Idade: Ter cumpridos 16 anos e non alcanzar a idade de xubilación.
 • Titulación: Estar en posesión ou en condicións de obter na data de finalización do prazo de presentación de solicitudes, o título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.
 • Capacidade: Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas do posto ao que se aspira.
 • Habilitación:
  • Non ser condenado por delito doloso a penas privativas de liberdade maiores de tres anos, a menos que se obtivo a cancelación de antecedentes penais ou a rehabilitación.
  • Non ser separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera das Administracións Públicas, nin acharse inhabilitado para o desempeño das funcións públicas, salvo que fose debidamente rehabilitado.
  • Non pertencer ao mesmo Corpo a cuxas probas selectivas te presentas, salvo o disposto nas convocatorias.

Solicitar información

Prazas limitadas

Prazas limitadas

Nas clases de preparación de Oposicións que ofertamos en Excelentia Formación contamos con prazas limitadas polo que se queres comezar a preparar unhas Oposicións para o Estado non dubides en reservar a túa praza.

Horario Flexible

Horarios Flexibles

Queremos facilitar o estudo a todos os nosos alumnos ou alumnas por iso poñemos á túa disposición horarios flexibles que se adaptarán ás túas necesidades e ás túas esixencias.

Bolsas dispoñibles

Bolsas Dispoñibles

Dispoñemos de bolsas para o noso alumnado. Grazas a iso podemos facilitar o estudo a moitos dos nosos alumnos que na actualidade non contan cun posto de traballo.

Tes dúbidas? Ponte en contacto co equipo de Excelentia Formación na Coruña

Se tes algunha dúbida sobre os plans de estudo que deseñamos para a preparación de Oposicións ou che gustaría solicitar asesoramento personalizado a algún dos nosos profesores ou orientadores non dubides en poñerte en contacto co equipo da nosa Academia de Oposicións na Coruña. En Excelentia Formación estaremos encantados de poder axudarche, lembra que ofrecemos as nosas clases tanto de maneira presencial na Academia como a través de plataformas virtuais.

Contactar

Tes dúbidas sobre o auxilio xudicial?

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.