Administrativo

Inicio / Oposicións / SERGAS / Administrativo

Preparación Oposicións Administrativo do SERGAS

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Estás interesado en sacar praza no Corpo de Administrativos do SERGAS? Non esperes máis para logralo. Desde Excelentia Formación queremos axudarche a conseguir o teu obxectivo. Ofrecémosche unha metodoloxía de calidade onde nos adaptamos ao alumno ou alumna ao 100%.

É importante que coñezas os requisitos esixidos desde o Ministerio de Política Territorial e Función Pública para poder optar ao posto. Por iso, presentámoschos a continuación xunto con algunhas das funcións que desempeñarás na túa día a día tras aprobar as túas Oposicións.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións que desempeña un Administrativo do SERGAS

Entre as funcións ou traballos que desempeñarás como Administrativo do SERGAS podemos destacar as máis relevantes:

 • Funcións de atención ao público
 • Arquivo de expedientes
 • Colaboración e trámite de expedientes
 • Tarefas administrativas que son encomendadas por superiores xerárquicos

Requisitos para presentarte á oposición de administrativo do SERGAS

 • Nacionalidade: posuír a nacionalidade española ou a dun Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.
 • Idade: cumprir os dezaseis anos de idade e non exceder da idade de xubilación forzosa legalmente vixente.
 • Titulación: estar en posesión do Título de Bacharelato superior, Formación profesional de segundo grao ou equivalente.
 • Capacidade: posuír a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións que se deriven do correspondente nomeamento.
 • Taxas: abonar as taxas por dereito de exame, no seu caso.
 • Habilitación:
  • Non ser separado do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria
  • Non estar inhabilitado con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, no seu caso, para a correspondente profesión.
  • Non poderá participar no proceso selectivo o persoal estatutario fixo da mesma categoría. Protección xurídica do menor: non ser condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual, que inclúe agresión e abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, de conformidade coa previsión contida no artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor.

Consultar información

Formación en liña

Posibilidade de formación en liña

Para adaptarnos as necesidades de cada un dos nosos alumnos e alumnas dende Excelentia Formación ofrecemos a posibilidade de formación en liña.

Prazas limitadas

Límite de prazas

As clases de preparación de Oposicións que che ofrecemos en Excelentia Formación contan con prazas limitadas para garantir a mellor atención aos alumnos.

Horario Flexible

Facilidade horaria

Adaptamos os nosos horarios ás necesidades que se che presenten, para que isto non sexa un condicionamento á preparación das túas Oposicións.

Bolsas disponibles

Bolsas dispoñibles

Ademais das facilidades a nivel formativo que ofrecemos na nosa Academia de Oposicións na Coruña, dispoñemos de diferentes alternativas en bolsas.

Forma parte do persoal do SERGAS!

Se o que buscas é estabilidade profesional desde Excelentia Formación axudámosche a preparar Oposicións para o SERGAS. Neste caso se queres comezar a preparación de Oposicións de Adminsitrativo do SERGAS non dubides en consultar toda a información. Esperámoste!

Contactar

Prepara Oposiciones para el SERGAS en Excelentia Formación, A Coruña.

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.