PSX

Inicio / Oposicións / SERGAS / PSX

Preparación Oposicións PSX do SERGAS

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Se o que estás a buscar é unha praza no SERGAS para garantir o teu futuro laboral, desde Excelentia Formación na Coruña axudarémosche a preparar as Oposicións para formar parte do Persoal de Servizos Xerais (P.S.X.).

Na nosa Academia de Oposicións traballamos sempre de maneira individualizada para adaptarnos ás necesidades e horarios de cada un dos nosos alumnos ou alumnas. Ademais, no noso plan de estudos contamos tanto con clases presenciais como clases en liña a través nas cales poderás preparar as Oposicións para o SERGAS desde a túa casa.

Gustaríache conseguir unha praza por oposición de P.S.X. no SERGAS? Desde Excelentia Formación mostrámosche os requisitos mínimos para acceder a estas prazas e, ademais, contámosche algunhas das funcións deste persoal.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións que desempeña un P.S.X. do SERGAS

Se consegues a túa praza de Persoal de Servizos Xerais (PSX) do SERGAS entre todas as túas tarefas poderás diferenciar:

 • Atención á público
 • Resolución de dúbidas dos usuarios
 • Procura de datos
 • Tarefas comúns ao exercicio da actividade administrativa

Requisitos para presentarte á oposición de P.S.X. do SERGAS

 • Nacionalidade: posuír a nacionalidade española ou a dun Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo.
 • Idade: cumprir os dezaseis anos de idade e non exceder da idade de xubilación forzosa legalmente vixente.
 • Titulación: título de Graduada/ou en Educación Secundaria Obrigatoria, Graduada/ou Escolar, Técnica/ou Auxiliar ou Bacharelato elemental.
 • Capacidade: posuír a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións que se deriven do correspondente nomeamento.
 • Habilitación:
  • Non ser separado do servizo, mediante expediente disciplinario, de calquera servizo de saúde ou Administración pública nos seis anos anteriores á convocatoria
  • Non estar inhabilitado con carácter firme para o exercicio de funcións públicas nin, no seu caso, para a correspondente profesión.
  • Non poderá participar no proceso selectivo o persoal estatutario fixo da mesma categoría. Protección xurídica do menor: non ser condenado/a por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e indemnidade sexual, que inclúe agresión e abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, de conformidade coa previsión contida no artigo 13 da Lei orgánica 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección xurídica do menor.
 • Taxas: abonar as taxas por dereito de exame, no seu caso.

Consultar información

Formación en liña

Posibilidade de formación en liña

Para adaptarnos as necesidades de cada un dos nosos alumnos e alumnas dende Excelentia Formación ofrecemos a posibilidade de formación en liña.

Prazas limitadas

Límite de prazas

As clases de preparación de Oposicións que che ofrecemos en Excelentia Formación contan con prazas limitadas para garantir a mellor atención aos alumnos.

Horario Flexible

Facilidade horaria

Adaptamos os nosos horarios ás necesidades que se che presenten, para que isto non sexa un condicionamento á preparación das túas Oposicións.

Bolsas disponibles

Bolsas dispoñibles

Ademais das facilidades a nivel formativo que ofrecemos na nosa Academia de Oposicións na Coruña, dispoñemos de diferentes alternativas en bolsas.

Consegue a túa praza de PSX no SERGAS!

En Excelentia Formación prepararemos un plan de estudos adaptado a ti para que consigas preparar as Oposicións de PSX do SERGAS. Contamos cunha gran flexibilidade horaria e dispoñemos de clases en liña para que todos os alumnos e alumnas poidan continuar coa súa preparación.

Na nosa Academia de Oposicións na Coruña poñemos á túa disposición un equipo de profesores e orientadores que poderán resolver todas as dúbidas que teñas.

Esperámoste en Excelentia Formación!

Contactar

Prepara Oposiciones para el SERGAS en Excelentia Formación, A Coruña.

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.