XUNTA: Publicada a listaxe provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo do órgano administrativo C1 Xunta.

Publicado: 19 de abril de 2023, 12:52
  1. Oposicións
XUNTA: Publicada a listaxe provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo do órgano administrativo C1 Xunta.

Publícase a Resolución do 13 de abril de 2023, da Dirección Xeral das Administracións Públicas, pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para o ingreso no corpo administrativo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Galicia, subgrupo C1.

Deixámosvos aquí o enlace directo.

Os aspirantes excluídos, así como os que non figuren en ningunha das listas, disporán dun prazo de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia, para reclamar ou emendar o defecto que provocou a exclusión.

Noticias relacionadas

1 PRAZA AUX. BIBLIOTECAS DO CONCELLO DE OLEIROS 5 Xuñ

1 PRAZA AUX. BIBLIOTECAS DO CONCELLO DE OLEIROS

05/06/2024 Oposicións
Publicouse a convocatoria para a provisión, como persoal laboral fixo, de 1 praza de Auxiliar de Biblioteca (C2) do Concello de Oleiros (A Coruña). O proceso selectivo será o concurso-oposición . O prazo de presentación de solicitudes remata o 25 de xuño de 2024 . Para máis información, podes
CONVOCATORIA CORPO ADMINISTRATIVO DA SEGURIDADE SOCIAL 5 Xuñ

CONVOCATORIA CORPO ADMINISTRATIVO DA SEGURIDADE SOCIAL

05/06/2024 Oposicións
No BOE publicouse a convocatoria para a provisión de 2.500 prazas de acceso gratuíto e 1.421 prazas de promoción interna para o ingreso no Corpo Administrativo da Seguridade Social (C1). O sistema selectivo é o sistema de oposición . O exame realizarase en máximo 3 meses . O prazo de inscrición
BOLSA DE EMPREGO AUX BIBLIOTECA DO CONCELLO DE CORCUBÓN 5 Xuñ

BOLSA DE EMPREGO AUX BIBLIOTECA DO CONCELLO DE CORCUBÓN

05/06/2024 Oposicións
Publicouse a convocatoria para a confección dunha bolsa de emprego para cubrir unha praza de Auxiliar de Biblioteca (C2) do Concello de Corcubión (A Coruña). O sistema selectivo é o concurso-oposición . O prazo de inscrición remata o 19 de xuño de 2024 . Para máis información pódense consultar as
CONVOCATORIA DE CONTRATACION TEMPORAL 1 AUXILIAR DE BIBLIOTECA CONCELLO DE SANDIÁS (OURENSE) 4 Xuñ

CONVOCATORIA DE CONTRATACION TEMPORAL 1 AUXILIAR DE BIBLIOTECA CONCELLO DE SANDIÁS (OURENSE)

04/06/2024 Oposicións
No Boletín Oficial da Provincia de Ourense publicáronse as bases que rexen a convocatoria do proceso selectivo ( concurso-oposición libre ) para a cobertura de 1 praza en réxime de contratación laboral temporal de Auxiliar de Biblioteca no Concello de Sandiás (Ourense). O prazo de presentación de