Publicada a Oferta de Emprego Público para o ano 2022 con 44.787 prazas

Publicado: 25 de maio de 2022, 12:19
  1. Oposicións
Publicada a Oferta de Emprego Público para o ano 2022 con 44.787 prazas

Apróbase a Oferta de Emprego Público ordinario para o ano 2022 e a Oferta de Emprego Público para a estabilización da contratación temporal na Administración xeral do Estado correspondentes á Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para reducir a temporalidade no emprego público. Segundo a ministra de Facenda e Administracións Públicas, María Jesús Montero, "é a maior oferta da historia".

A OEP 2022 inclúe 34.151 prazas na oferta ordinaria e 10.363 na oferta de estabilización laboral temporal.

Podemos destacar algún corpo como:

  • ADMINISTRACIÓN XERAL DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO con 2.918 prazas
  • AUXILIAR XERAL DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO con 600 prazas
  • AXUNDANTES DE INSTITUCIÓNS PENITENCIAIS con 900 prazas.

De conformidade co establecido na disposición adicional quinta do Real decreto polo que se aproba a OEP ordinaria 2022, "os departamentos ministeriais que á entrada en vigor deste real decreto non teñan convocadas as prazas correspondentes ás ofertas de emprego público para os anos 2020 e 2021, deberán acumular estas prazas á convocatoria da oferta de emprego público de 2022.

Os procesos selectivos previstos neste real decreto deberán publicarse antes do 31 de decembro de 2022, salvo causa xustificada que acredite a súa imposibilidade.

En todo caso, todos os procesos selectivos deberán estar rematados antes de que transcorran tres anos desde a aprobación deste real decreto”.

Ligazón: Real decreto 407/2022, do 24 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2022.

Ligazón : Real decreto 408/2022, do 24 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público para a estabilización da contratación laboral temporal na Administración xeral do Estado correspondente á Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas para a redución da contratación temporal na Administración pública. 

É o momento de preparar oposicións!

Noticias relacionadas

1 PRAZA AUX. BIBLIOTECAS DO CONCELLO DE OLEIROS 5 Xuñ

1 PRAZA AUX. BIBLIOTECAS DO CONCELLO DE OLEIROS

05/06/2024 Oposicións
Publicouse a convocatoria para a provisión, como persoal laboral fixo, de 1 praza de Auxiliar de Biblioteca (C2) do Concello de Oleiros (A Coruña). O proceso selectivo será o concurso-oposición . O prazo de presentación de solicitudes remata o 25 de xuño de 2024 . Para máis información, podes
CONVOCATORIA CORPO ADMINISTRATIVO DA SEGURIDADE SOCIAL 5 Xuñ

CONVOCATORIA CORPO ADMINISTRATIVO DA SEGURIDADE SOCIAL

05/06/2024 Oposicións
No BOE publicouse a convocatoria para a provisión de 2.500 prazas de acceso gratuíto e 1.421 prazas de promoción interna para o ingreso no Corpo Administrativo da Seguridade Social (C1). O sistema selectivo é o sistema de oposición . O exame realizarase en máximo 3 meses . O prazo de inscrición
BOLSA DE EMPREGO AUX BIBLIOTECA DO CONCELLO DE CORCUBÓN 5 Xuñ

BOLSA DE EMPREGO AUX BIBLIOTECA DO CONCELLO DE CORCUBÓN

05/06/2024 Oposicións
Publicouse a convocatoria para a confección dunha bolsa de emprego para cubrir unha praza de Auxiliar de Biblioteca (C2) do Concello de Corcubión (A Coruña). O sistema selectivo é o concurso-oposición . O prazo de inscrición remata o 19 de xuño de 2024 . Para máis información pódense consultar as
CONVOCATORIA DE CONTRATACION TEMPORAL 1 AUXILIAR DE BIBLIOTECA CONCELLO DE SANDIÁS (OURENSE) 4 Xuñ

CONVOCATORIA DE CONTRATACION TEMPORAL 1 AUXILIAR DE BIBLIOTECA CONCELLO DE SANDIÁS (OURENSE)

04/06/2024 Oposicións
No Boletín Oficial da Provincia de Ourense publicáronse as bases que rexen a convocatoria do proceso selectivo ( concurso-oposición libre ) para a cobertura de 1 praza en réxime de contratación laboral temporal de Auxiliar de Biblioteca no Concello de Sandiás (Ourense). O prazo de presentación de