Novas

Inicio / Novas

Temas

Publicada a Oferta de Emprego Público para o ano 2022 con 44.787 prazas

25/05/2022 · Oposicións

Apróbase a Oferta de Emprego Público ordinario para o ano 2022 e a Oferta de Emprego Público para a estabilización da contratación temporal na Administración xeral do Estado correspondentes á Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para reducir a temporalidade no emprego público. Segundo a ministra de Facenda e Administracións Públicas, María Jesús Montero, "é a maior oferta da historia".

A OEP 2022 inclúe 34.151 prazas na oferta ordinaria e 10.363 na oferta de estabilización laboral temporal.

Podemos destacar algún corpo como:

  • ADMINISTRACIÓN XERAL DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO con 2.918 prazas
  • AUXILIAR XERAL DA ADMINISTRACIÓN DO ESTADO con 600 prazas
  • AXUNDANTES DE INSTITUCIÓNS PENITENCIAIS con 900 prazas.

De conformidade co establecido na disposición adicional quinta do Real decreto polo que se aproba a OEP ordinaria 2022, "os departamentos ministeriais que á entrada en vigor deste real decreto non teñan convocadas as prazas correspondentes ás ofertas de emprego público para os anos 2020 e 2021, deberán acumular estas prazas á convocatoria da oferta de emprego público de 2022.

Os procesos selectivos previstos neste real decreto deberán publicarse antes do 31 de decembro de 2022, salvo causa xustificada que acredite a súa imposibilidade.

En todo caso, todos os procesos selectivos deberán estar rematados antes de que transcorran tres anos desde a aprobación deste real decreto”.

Ligazón: Real decreto 407/2022, do 24 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2022.

Ligazón : Real decreto 408/2022, do 24 de maio, polo que se aproba a oferta de emprego público para a estabilización da contratación laboral temporal na Administración xeral do Estado correspondente á Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas para a redución da contratación temporal na Administración pública. 

É o momento de preparar oposicións!

Compárteo!

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.