Persoal de Limpeza

Inicio / Oposicións / Xunta de Galicia / Persoal de Limpeza

Preparación Oposiciones Persoal de Limpeza e Cociña da Xunta

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Se estás interesado en formar parte dos empregados da Xunta de Galicia, en Excelentia Formación preparamos uns Cursos de Oposicións, específicos para a preparación das Oposicións para Persoal de Limpeza e Cociña.

Desde a nosa Academia de Oposicións na Coruña ofrecemos aos alumnos e alumnas plans de estudo para preparar Oposicións totalmente personalizados e adaptados ás súas necesidades. Contamos con horarios moi flexibles e con bolsas para que calquera alumnado poida seguir este tipo de preparación.

Para facilitar que o noso alumno poida preparar as Oposicións da Xunta de Galicia desde a nosa Academia ofertamos tanto clases presenciais como en liña.

Consigue os teus obxetivos en Excelentia Formación

Funcións que desempeña un Persoal de Limpeza da Xunta de Galicia

Dentro das tarefas do posto de personal de limpeza e cociña da Xunta de Galicia podemos diferenciar, entre moitas outras:

 • Limpeza de instalacións
 • Atención no comedor
 • Apoio ao persoal de cociña

Requisitos para presentarte á oposición de Persoal de Limpeza da Xunta de Galicia

 • Nacionalidade: Posuír a nacionalidade española ou a dun Estado membro da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo e demais previstas na convocatoria.
 • Idade: Cumprir os dezaseis anos de idade e non exceder da idade de xubilación forzosa legalmente vixente.
 • Titulación: Cursar a escolaridade obrigatoria requirida no sistema educativo español segundo o correspondente plan de estudos.
 • Capacidade: Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.
 • Habilitación:
  • Non ser separado/a nin despedido/a, mediante expediente disciplinario, do servizo de ningunha Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas.
  • Non atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate de acceder ao corpo ou escala de persoal funcionario do cal a persoa foi separada ou inhabilitada.
  • Non poderán participar no proceso selectivo o persoal laboral fixo que xa pertencía a esta categoría profesional.

Consultar información

Formación en liña

Posibilidade de formación en liña

Para adaptarnos ás necesidades de cada un dos nosos alumnos e alumnas desde Excelentia Formación ofrecemos a posibilidade de formación en liña.

Prazas limitadas

Ofertamos prazas limitadas

Dispoñemos de prazas limitadas para preparar Oposicións da Xunta de Galicia na Coruña, para así ofrecer unha atención integral e personalizada a cada alumno.

Horario Flexible

Ampla flexibilidade horaria

Grazas a todas as facilidades horarias que ofrecemos desde o noso centro, poderás preparar Oposicións da Xunta de Galicia de maneira moito máis cómoda.

Bolsas disponibles

Dispoñibilidade de bolsas

Contamos con diferentes bolsas dispoñibles, grazas ás cales poderás conseguir a formación que desexas coas mellores facilidades económicas.

Axudámosche a alcanzar as túas metas!

Con Excelentia Formación conseguirás o posto e a estabilidade laboral que sempre soñaches. Se queres preparar unhas Oposicións para a Xunta de Galicia non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais e solicitar información sobre os diferentes plans de estudo que che propoñemos.

Lembra que, para a túa comodidade, poderás preparar as Oposicións tanto de maneira presencial na nosa Academia como en liña grazas ás nosas clases e aulas virtuais.

Contactar

Preparación Oposiciones Excelentia Formación, A Coruña.

Tes dúbidas? Contacta co equipo da nosa Academia de Oposicións e Cursos Formativos

Se queres máis información sobre as diferentes formacións que ofrecemos en Excelentia Formación ou gustaríache solicitar un asesoramento formativo personalizado, non dubides en poñerte en contacto co noso equipo de profesionais.

Financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU. Con todo, os puntos de vista e as opinións expresadas son unicamente os do autor ou autores e non reflicten necesariamente os da Unión Europea ou a Comisión Europea. Nin a Unión Europea nin a Comisión Europea poden ser consideradas responsables das mesmas.