Deputación de Pontevedra: varios lugares

Publicado: 05 de maio de 2021, 09:20
  1. Oposicións
Deputación de Pontevedra: varios lugares

Bos días,

publícase no Boletín Oficial de Pontevedra unha convocatoria para a cobertura de varias prazas:

— Unha praza de técnico/a superior en Administración especial, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase superior, integrada no grupo A1, polo sistema de concurso oposición libre.

— Unha praza de técnico/a medio/a en organización, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico/a medio/a, integrada no grupo A2, polo sistema de concurso oposición libre. Reservada a persoas con discapacidade.

— Unha praza de traballador/a social, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase media, integrada no grupo A2, polo sistema de concurso oposición libre.

— Unha praza de técnico/a informático/a, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar, integrada no grupo C1, polo sistema de concurso oposición libre.

— Unha praza de informático/a programador/a, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar, integrada no grupo C1, polo sistema de concurso oposición libre.

— Unha praza de auxiliar técnico/a informático/a, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase cometidos especiais, integrada no grupo C2, polo sistema de concurso oposición libre.

— Tres prazas de oficial/a de cociña, encadradas na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, integradas no grupo C2, polo sistema de concurso oposición libre.

— Catro prazas de oficial/a de comedor, encadradas na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, integradas no grupo C2, polo sistema de concurso oposición libre.

— Tres prazas de oficial/a telefonista, encadradas na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, integradas no grupo C2, polo sistema de concurso oposición libre.

— Unha praza de operario/a agrícola, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, integrada no grupo E, polo sistema de concurso oposición libre.

— Dúas prazas de administrativo de administración xeral, encadradas na escala de Administración xeral, subescala administrativa, integradas no grupo C1 polo sistema de concurso oposición libre.

— Sete postos de traballo de subalterno/a de oficios varios, clasificados no grupo E, polo sistema de concurso oposición.

O prazo para presentar instancias está aberto ata o 24 de maio.

Ligazón: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/04/06/2021016861

Noticias relacionadas

1 PRAZA AUX. BIBLIOTECAS DO CONCELLO DE OLEIROS 5 Xuñ

1 PRAZA AUX. BIBLIOTECAS DO CONCELLO DE OLEIROS

05/06/2024 Oposicións
Publicouse a convocatoria para a provisión, como persoal laboral fixo, de 1 praza de Auxiliar de Biblioteca (C2) do Concello de Oleiros (A Coruña). O proceso selectivo será o concurso-oposición . O prazo de presentación de solicitudes remata o 25 de xuño de 2024 . Para máis información, podes
CONVOCATORIA CORPO ADMINISTRATIVO DA SEGURIDADE SOCIAL 5 Xuñ

CONVOCATORIA CORPO ADMINISTRATIVO DA SEGURIDADE SOCIAL

05/06/2024 Oposicións
No BOE publicouse a convocatoria para a provisión de 2.500 prazas de acceso gratuíto e 1.421 prazas de promoción interna para o ingreso no Corpo Administrativo da Seguridade Social (C1). O sistema selectivo é o sistema de oposición . O exame realizarase en máximo 3 meses . O prazo de inscrición
BOLSA DE EMPREGO AUX BIBLIOTECA DO CONCELLO DE CORCUBÓN 5 Xuñ

BOLSA DE EMPREGO AUX BIBLIOTECA DO CONCELLO DE CORCUBÓN

05/06/2024 Oposicións
Publicouse a convocatoria para a confección dunha bolsa de emprego para cubrir unha praza de Auxiliar de Biblioteca (C2) do Concello de Corcubión (A Coruña). O sistema selectivo é o concurso-oposición . O prazo de inscrición remata o 19 de xuño de 2024 . Para máis información pódense consultar as
CONVOCATORIA DE CONTRATACION TEMPORAL 1 AUXILIAR DE BIBLIOTECA CONCELLO DE SANDIÁS (OURENSE) 4 Xuñ

CONVOCATORIA DE CONTRATACION TEMPORAL 1 AUXILIAR DE BIBLIOTECA CONCELLO DE SANDIÁS (OURENSE)

04/06/2024 Oposicións
No Boletín Oficial da Provincia de Ourense publicáronse as bases que rexen a convocatoria do proceso selectivo ( concurso-oposición libre ) para a cobertura de 1 praza en réxime de contratación laboral temporal de Auxiliar de Biblioteca no Concello de Sandiás (Ourense). O prazo de presentación de