Deputación da Coruña: varias prazas

Publicado: 15 de abril de 2021, 10:47
  1. Oposicións
Deputación da Coruña: varias prazas

Bos días,

hoxe publícase no BOE resolución referente a varias prazas da Deputación da Coruña:

  • Unha praza de técnico de administración xeral, pertencente á escala de administración xeral, subescala técnica, polo sistema de oposición, por quenda libre.
  • Tres prazas de técnico de xestión de administración xeral, pertencentes á escala de administración xeral, subescala de xestión, polo sistema de concurso-oposición, por quenda libre.
  • Dez prazas de Administración xeral administrativa, pertencentes á escala de Administración xeral, subescala administrativa, polo sistema de oposición, pola quenda libre, con reserva dalgunha das prazas para persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.
  • Dúas prazas de auxiliar administrativo de administración xeral, pertencentes á escala de administración xeral, subescala auxiliar, polo sistema de oposición, por quenda libre.
  • Tres prazas subalternas, pertencentes á escala de Administración xeral, subescala subalterna, polo sistema de concurso-oposición, por quenda libre, con reserva dunha das prazas para persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.
  • Doce prazas de Educador infantil, pertencentes á escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar, polo sistema de concurso-oposición, por quenda libre.
  • Unha praza de auxiliar técnico de estradas e obras, pertencente á escala de Administración especial, subescala técnica, clase auxiliar, polo sistema de concurso-oposición, por quenda libre.
  • Unha praza de celador, pertencente á escala de Administración especial, subescala de servizos especiais, clase de deberes especiais, polo sistema de concurso-oposición, por quenda libre.

O prazo para presentar a instancia comeza mañá e remata o 5de maio.

Bases xerais: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/01/22/2021_0000000321.pdf

Bases específicas: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/03/12/2021_0000001909.pdf

Noticias relacionadas

NOVAS! LISTAXE TÉCNICO/A BIBLIOTECAS DO CONCELLO DA CORUÑA 21 Mai

NOVAS! LISTAXE TÉCNICO/A BIBLIOTECAS DO CONCELLO DA CORUÑA

21/05/2024 Oposicións
Publicáronse as listas definitivas e a data de exame para a confección da lista de interinidades de Técnico de Bibliotecas (C1) do Concello da Coruña . A data do exame será o 1 de xullo de 2024 no Coliseum da Coruña. Para máis información, podes consultar a resolución nesta ligazón .
PRAZA DE ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO EN PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS E PRTR (FERROL) 21 Mai

PRAZA DE ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO EN PROXECTOS FINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS E PRTR (FERROL)

21/05/2024 Oposicións
O Concello de Ferrol publicou as bases da convocatoria para a selección de persoal funcionario interino para 1 praza de Administrativo (C1) especializada en proxectos financiados con fondos europeos e PRTR. O prazo de presentación de solicitudes remata o 3 de xuño de 2024. Para máis información,
PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONCELLO DE FOZ (LUGO) 21 Mai

PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO CONCELLO DE FOZ (LUGO)

21/05/2024 Oposicións
Publicouse a convocatoria para a provisión, polo procedemento de oposición (quenda libre), de 2 prazas de Auxiliar Administrativo (C2) para o Concello de Foz (Lugo). O prazo de presentación de solicitudes remata o 6 de xuño de 2024 . Podes consultar a publicación no BOE nesta ligazón .
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA: VARIAS PRAZAS DE ADMINISTRACIÓN XERAL 16 Mai

DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA: VARIAS PRAZAS DE ADMINISTRACIÓN XERAL

16/05/2024 Oposicións
No BOE publicouse unha convocatoria de diversas prazas para acceder a prazas de funcionario da Deputación de Pontevedra , entre as que destacamos as seguintes: - Cinco prazas de Administrativo Admon. Xeral , pertencente á escala de Administración xeral, subescala Administrativa, polo sistema de